+86-755-25787626
SHENZHEN SHI YIYINGE JEWELERY LTD.
SHENZHEN SHI YIYINGE JEWELERY LTD.
SHENZHEN SHI YIYINGE JEWELERY LTD.

>>

เซินเจิ้น Shi Yiyinge เครื่องประดับ Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 บริษัท ได้เสมอผู้นำอย่างรวดเร็วที่สุดของแถวหน้าของแฟชั่นตั้งแต่เริ่มต้น บริษัท มีการวิจัยการพัฒนาการออกแบบการผลิตการประมวลผลและฝ่าย...

SHENZHEN SHI YIYINGE JEWELERY LTD.

ผู้ติดต่อ: Jenny

แผนก: Foregin Trade

เสา: Business Development Manager

โทรศัพท์: +86 13725596600

โทรศัพท์พื้นฐาน: +86-755-25787626

ที่อยู่ บริษัท: 3E001 KingLiving Jewellery Trade Center No.48 Beili South Rd. Luohu District, Shenzhen, Guangdong 518020 P.R. China

เว็บไซต์: szsyyg.daiinfo.com

การสอบสวน

2020 SHENZHEN SHI YIYINGE JEWELERY LTD. สงวนลิขสิทธิ์.
TOP
Shrink